Eesti - välistööjõu kasutamisega seotud probleemidest rahvusvaheliste autovedude valdkonnas.

26.04.2023

PPA seisukoht LTR osas. PPA leiab, et lühiajalise töötamise registreerimisel saab lugeda kvalifikatsiooni olemasolu nõude täidetuks kui välismaalasel on juhiluba, mis võimaldab juhtida veokeid ja mis on Eestis ja EL-s tunnustatud. Sellisel juhul on olemas eeldused, et välismaalane suudab läbida kohapeal EL-s toimetamiseks vajaliku koolituse ja tööle hakata ning töötamiseks antava viibimisaluse väärkasutuse riskid on viidud võimalikult madalamale. PPA kontrollib esitatud juhilube.

PPA paneb tööandjatele südamele, et nad kindlasti teavitaksid PPA-d juhtumitest, kus välismaalane tegelikult Eestisse ei jõua, eksamit ei soorita või töösuhte lõpetab. Teavitamine on äärmiselt oluline edasiste välistööjõu tööle võtmise avalduste seisukohast.

 

PPA

Koostööpartnerid