Euroopa Komisjon on välja andnud juhise energiamaksude vähendamise kohta

29.04.2022

Euroopa Komisjon on andnud energia maksustamise kohta täiendavaid juhiseid pärast seda, kui enamik liikmesriike on hiljuti energiamakse alandanud.
- Uus käibemaksudirektiiv, mis jõustub 6. aprillist 2022, sätestab maagaasile, elektrile ja kaugküttele, samuti päikesepaneelidele ja mõnele energiatõhusale küttesüsteemile kohaldatava vähendatud käibemaksumäära (minimaalselt 5%). Liikmesriikidel ei saa aga olla rohkem kui kaks erinevat vähendatud käibemaksumäära ja mootorikütustele ei saa kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid. Liikmesriigid peavad 2030. aastaks järk-järgult kaotama fossiilkütuste vähendatud maksumäärad.
- Energia maksustamise direktiivi (ETD) praegune raamistik võimaldab kütuste maksude vähendamist, järgides minimaalseid maksumäärasid. Nõukogu võib konkreetsetel poliitilistel kaalutlustel anda liikmesriigile loa kohaldada ajutiselt alla minimum maksumääradest madalamaid määrasid.
ECOFIN
 

Allikas: Euroopa Komisjon

Koostööpartnerid