Euroopa Komisjoni kodulehel on avaldatud on eesti keelne juhendmaterjal sõidukite tagasipöördumise ja kabotaažieeskirjade kohta

27.10.2022

Euroopa Komisjoni kodulehel on avaldatud on eesti keelne juhendmaterjal.

 

Alates 21. veebruarist 2022 kohaldatav eeskiri sõiduki tagasipöördumise kohta:

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_et

 

Kabotaažieeskirjad, mida kohaldatakse alates 21. veebruarist 2022

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_et

 

Allikas MKM

 

Koostööpartnerid