Euroopa Liit – Mobiilsuspakett 1 - autojuhtide lähetamine

04.05.2023

Pärast mobiilsuspaketi 1 vastuvõtmist on juhtide lähetamise kohta rakendunud erieeskirjad (Lex specialis). Eeskirjade eesmärk on reguleerida teises Euroopa Liidu liikmesriigis (kui nende tööandja asukohariigis) teenuseid osutavate töötajate lähetamise tingimusi ja töötasusid.

Mitmed ELi liikmesriigid on selles valdkonnas juba uuendusii teinud, kuid teabele nõuete kohta eri liikmesriikides on endiselt raske juurde pääseda.

Erinevates EL-i liikmesriikides kehtivate lähetustingimuste ja tasude selgitamiseks on IRU kogunud teavet oma liikmetelt, mis on tehtud kättesaadavaks IRU kodulehel https://www.irumobilitypackages.org/

 

Allikas IRU

Koostööpartnerid