Euroopa Tööjõuameti kampaania autojuhtide teadlikkuse tõstmiseks

07.09.2022

Euroopa Tööjõuameti kampaania autojuhtide teadlikkuse tõstmiseks

 

Esimesed maanteetranspordi infovoldikud on nüüd saadaval kõigis ELi keeltes.

https://www.ela.europa.eu/en/news/first-road-transport-information-leaflets-are-now-available-all-eu-languages-well-albanian

Esimene voldik "Lähetatud juhid – teadke oma õigusi ja kohustusi" sisaldab teavet töötajate, eelkõige juhtide lähetamise keerulise teema kohta.

https://www.ela.europa.eu/en/news/first-road-transport-information-leaflets-are-now-available-all-eu-languages-well-albanian

 

Teine voldik "Sõidu- ja puhkeaja reeglid" selgitab põhjalikumalt liikuvuspaketi õigusaktide põhielemente.

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-08/Driving_and_Resting_Times_Estonian.pdf

 

Voldikud moodustavad osa ELA maanteetranspordi tegevusraamistikust ning neid levitatakse laialdaselt liikmesriikides maanteetranspordi kontrollimise ja teabetegevuse käigus.

 

Allikas: ELA (European Labour Authority)

Euroopa Tööjõuamet

 

Koostööpartnerid