Hispaania: ajutised määruse 561/2006 kohaldamise erandid

23.03.2022

Hispaania maismaatranspordi peadirektoraat avaldas Euroopa Liidu Teatajas määruse 561/2006 kohaldamise erandid.

See otsus vabastab ajutiselt streigist mõjutatud kaubaveod ja seda kohaldatakse kõikidele sõidukijuhtidele, kes teevad või on teinud vedusid ajavahemikus 17. kuni 27. märts (mõlemad kaasa arvatud) riigi territooriumil.

Erandid on järgmised:

- Määruse 561/2006 artikli 6 lõige 1: maksimaalne ööpäevane sõidupiirang 9 tundi asendatakse 11 tunniga.

- Määruse 561/2006 artikli 6 lõige 2: iganädalane maksimaalne sõiduaeg 56 tundi asendatakse 60 tunniga.

- Määruse 561/2006 artikli 6 lõige 3: kahenädalane maksimaalne sõiduaeg 90 tundi asendatakse 102 tunniga.

- Määruse 561/2006 artikli 8 lõige 1: igapäevast puhkeaega lühendatakse 11 tunnilt 9 tunnile.

- Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 8 lõige 6: võimaldatakse võtta kaks järjestikust lühendatud iganädalast puhkeaega, mis on vähemalt 24 tundi, juhul kui mõlemad kompenseeritakse järgmisel korralise iganädalase puhkeperioodi jooksul.

Dokument kättesaadav hispaania keeles

Allikas: CETM

Koostööpartnerid