IRU küsitlus autojuhtide puuduse teemal

14.03.2023

Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit IRU viib läbi uuringut autojuhtide puuduse kohta.

Autojuhtide puudus on üks pakilisemaid probleeme, mis ohustab transpordiettevõtjaid üle kogu Euroopa. Probleemi algpõhjuste selgitamine ja analüüsimine on võtmeküsimus lahenduste leidmiseks.

IRU koos viib läbi küsitluse autojuhtide puuduse teemal. Uuringu eesmärk on asjakohaste andmete kogumine, et välja töötada ühine seisukoht ja tegevuskava autojuhtide puuduse probleemiga tegelemisel Euroopa tasandil. Palume teil vastata IRU ankeedile hiljemalt 15. märtsiks 2023.

Küsitlus https://www.research.net/r/drivershortage2023

 

IRU/ERAA

Koostööpartnerid