Itaalia – Liikuvuspakett 1 – igapäevase ja iganädalase sõiduaja ületamine erandjuhtudel (muudetud määruse (EÜ) nr 561/2006 artikkel 12)

11.10.2022

Itaalia Siseministeerium on muutnud oma seisukohta määrusega (EL) 1054/2020 (sõidu- ja puhkeajad) kehtestatud uute sätete tõlgendamise kohta, eelkõige seoses muudetud määruse (EÜ) artiklis 12 kehtestatud uute sätetega. Määrus nr 561/2006 lubab juhil ületada sõiduaegu erandlike asjaolude korral, et jõuda ettevõtte peakontorisse või elukohta. Sellised tingimused võivad olla näiteks ilmastikuolud, liiklusummikud, hilinemised kaupade peale- ja mahalaadimiskohtades jne. Üks erand on juhi võimalus "ületada igapäevast ja iganädalast sõiduaega kuni kahe tunni võrra", tingimusel, et vahetult enne lisasõitu tehti katkematu 30-minutiline paus, et jõuda tööandja operatiivkeskusesse või juhi elukohta regulaarse iganädalase puhkeaja võtmiseks.

2021. aasta märtsis tõlgendas Itaalia Siseministeerium seda sätet nii, et erandit ei olnud võimalik kasutada uue igapäevase puhkeaja täitmiseks. 22. septembril 2022 muutis ministeerium oma seisukohta. Uue tõlgenduse kohaselt võivad juhid seega erandlike asjaolude ilmnemisel ületada maksimaalset ööpäevast ja iganädalast sõidupiirangut kuni kahe tunni võrra, tehes erandi ka igapäevase puhkeaja reeglitest, seega on neil võimalik vedu lõpetada teatud aja jooksul - maksimaalselt 26 tundi eelmise ööpäevase või iganädalase puhkeaja lõpust.

Määrus nr. 300:

http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/download.php?coming=Y29udGVudXRpL0NpcmNvbGFyaV9hbm5vXzIwMjItMTI4Nzk3MTEuaHRt&f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzEyNDgvQ0lSQy5fMzA2ODkucGRm&id_sito=1248&s=download.php&accessibile=1

 

Allikas Confetra/IRU

Koostööpartnerid