„Juhendamise periood“ uute lähetamist käsitlevate eeskirjade rakendamiseks Taanis

08.02.2022

Taani Maanteeliiklusamet (Road Traffic Authority) teatas, et uute lähetamise reeglite jõustamiseks rakendatakse "juhendamise perioodi" kuni 30. aprillini 2022. Sel perioodil ei karista Maanteeliiklusamet ettevõtteid IMI-s valesti registreeritud või vale tasustamise eest, vaid abistab uutest reeglitest aru saama.

Küll aga jätab Maanteeliiklusamet endale õiguse määrata ettevõtetele korduvate tõsiste vigade korral trahve.

 

Allikas: ITD, DPT

 

Koostööpartnerid