Juhitunnistused 2,5 – 3,5 t sõidukeid juhtivatele kolmandate riikide autojuhtidele

07.07.2022

Tuletame meelde, et AutoVS § 5 lõike 1(1) kohaselt peab alates 21. maist 2022, kui rahvusvahelist tasulist veosevedu korraldatakse auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass on üle 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, olema seda autot või autorongi kasutaval veoettevõtjal ühenduse tegevusluba ja auto kohta selle tegevusloa kinnitatud ärakiri. Auto kohta antud tegevusloa kinnitatud ärakiri peab rahvusvahelisel tasulisel veoseveol ja sellega seotud tühisõidul olema autos kaasas. Nimetatud dokumente saab taotleda Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonist (ERAA). Taotlemise info on leitav veebilehelt: https://www.eraa.ee/uhenduse-tegevusluba-veoseveoks/ .

Samuti peab autojuhil, kes on kolmanda riigi kodanik ja kellel on Eestis lühiajaline elamisluba töötamiseks või LTR, kaasas olema juhitunnistus. Juhitunnistuse saab taotleda ERAA-st „Taotluste vormid“ punk 4 https://www.eraa.ee/vormid/ Juhitunnistus on vajalik Euroopa Liidu riikide vahelistel vedudel.

Üle 3, 5 t sõidukeid juhtivatele kolmandate riikide kodanikele on juhitunnistuse nõue kehtinud alates aastast 2004.

 

Koostööpartnerid