Kabotaaz: 4 päevase ooteaja tõlgendamise selgitus

15.03.2023

Eelmise aasta veebruaris jõustunud 4-päevase ooteaja (cooling-off) reegel kabotaažvedudel on tekitanud segadust ja erinevaid tõlgendusi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pöördus selgituse saamiseks Euroopa Komisjoni poole.

Segaduse põhjus peitub määruse 1072/2009 artikkel 8 punkti 2a sõnastuses:

“Vedajad ei tohi teha sama sõidukiga või ühendatud autorongi puhul sama sõiduki mootorsõidukiga kabotaažvedusid samas liikmesriigis nelja päeva jooksul pärast nende poolt teostatud kabotaažveo lõppu selles liikmesriigis”.

Kuna nimetatud lause lõpus on sõna ”kabotaažveo” ainsuses, siis võiks sellest aru saada nii, et pärast iga üksikut kabotaažvedu peab järgnema neljapäevane ooteaeg, mille ajal ei tohi kabotaažvedusid teha. See aga läheks omakorda vastuollu üldpõhimõttega, mille järgi on pärast rahvusvahelise veo lõpetamist lubatud teha seitsme päeva jooksul kolm vedu. Kui pärast iga vedu peaks neli päeva ootama, siis ei oleks võimalik teha kolme vedu seitsme päeva jooksul.

Komisjon selgitab oma vastuses, rahvusvahelisele veole järgneva seitsme päeva jooksul on vastuvõtvas liikmesriigis lubatud teha järjest kuni kolm kabotaažvedu ning nende kolme veo vahel ei pea olema neljapäevaseid ooteaegu (pause).

Neljapäevane ooteaeg kehtib iga kord, kui kabotaažvedu või -veod on lõpetatud ja sõiduk lahkub vastuvõtvast liikmesriigist, olenemata sellest, kas enne liikmesriigist lahkumist on tehtud ainult üks või mitu kabotaažvedu.

Soovitame lugeda ka Euroopa Komisjoni kodulehel avaldatud küsimusi-vastuseid kabotaažireeglite kohta

Kabotaažieeskirjad, mida kohaldatakse alates 21. veebruarist 2022 (europa.eu)

Koostööpartnerid