Komisjoni teatis 45h (nädala) puhkeaja kabiinis veetmise keelu kontrollimise kohta

27.02.2023

Euroopa Komisjon on avaldanud teatise, milles selgitatakse nädala puhkeaja (vähemalt 45h) kabiinis veetmise keelu kontrollimise põhimõtteid.

Mitmete riikide järelvalvet teostavad ametnikud on maanteedel läbi viidavate kontrolllide käigus nõudnud erinevaid tõendusmaterjale (näiteks hotelli arveid), mis näitaksid, et autojuht on veetnud iganädalased regulaarsed puhkeajad väljapool sõidukit vastavas majutusasutuses.

Määruse 165/2014 artiklis 36 on ära toodud ammendav nimekiri tõendite kohta, mida autojuht on kohustatud esitama järelvalve ametnikule. Need on: salvestuslehed, juhikaart kui see on olemas, käsikirjalised kanded ja väljatrükid analoogmeeriku puhul või käsikirjalised kanded ning juhikaart digimeeriku puhul.

Euroopa Komisjon selgitab, et järelvalve ametnikel on kontrolli teostamise käigus lubatud autojuhtidelt küsida kus nad veetsid oma nädalase puhkeaja. Kuid seda tõendavaid dokumente ei tohi küsida ning nende puudumise eest ei tohi karistada. Oluline on märkida, et autojuhi poolt suuliselt antud ütlusi või vastuseid käsitletakse samuti tõendusmaterjalina, mille alusel võidakse karistus määrata.

Komisjoni ingliskeelse teatise leiate siit.

Lähiajal avaldatakse see kõikides EL keeltes komisjoni kodulehel DG MOVE website.

 

Koostööpartnerid