Kreeka - selgitused talvevarustuse (libisemisvastased ketid) kasutamise kohta

07.10.2022

Kreeka Taristu- ja transpordiministeerium teavitab talvevarustuse (libisemisvastased ketid) kasutamise nõudest alates 1. oktoobrist 2022. Talvevarustuse kasutamine talveperioodil (1. oktoobrist 30. aprillini) on kohustuslik riikliku ja piirkondliku tähtsusega teedel.

Transpordi eest vastutav taristu- ja transpordiministri asetäitja hr Michalis Papadopoulos esitas järgmised selgitused:

• Sõidukiomanikel on kohustus varustada oma sõidukid libisemisvastaste kettide või muude sarnaste libisemisvastaste seadmetega, nagu ketid ja sokid ja talverehvid (ainult märgistusega "M+S").

• Talvevarustus on kohustuslik ainult siis, kui pädevad asutused (politseiosakonnad, liiklusosakonnad, kodanikukaitse peasekretariaat) teevad konkreetse otsuse vastavalt liiklusseadustiku artiklile 52, mis näeb ette, et valitsevad ilmastikutingimused tekitavad vajaduse varustada sõidukid sobivate libisemisvastaste seadmetega.

• Kui kliimatingimused seda ei nõua ja kuna ülalnimetatud pädevad asutused ei ole vastavaid otsuseid teinud, ei ole juhtidel kohustust libisemisvastaseid seadmeid oma sõidukis kaasas kanda.

• Igal juhul peavad juhid teadma, kuidas neid seadmeid paigutada ja kasutada, et tagada nende õige kasutamine. Eriti:

- Sõiduki veotelje mõlemale rehvile on paigaldatud libisemisvastased ketid.

- Kui sõiduk liigub rohkem kui ühel teljel, paigaldatakse need vastavalt sõiduki tootja juhistele.

- Kui juhised puuduvad ja juhil on ainult üks paar libisemisvastaseid kette, paigaldatakse need esiteljele

- Kui on teine paar, asetatakse need samaaegselt tagasillale.

- Kui sõidukil on veoteljel topeltrehvid (s.o 4 rehvi teljel), paigaldatakse need vastavalt sõiduki tootja juhistele ja kui juhiseid pole, paigaldatakse need mõlema külje välisrehvidele.

- Libisemisvastased seadmed tuleb paigutada sõidukile, mis on eelnevalt pargitud teele sobivasse ja ohutusse kohta ning kasutusele tuleb võtta kõik vajalikud liikluseeskirjade järgsed nõuded (nt ohukolmnurk, kaugus), eesmärk on juhi ja liikluse ohutuse tagamine. Sealjuures ei tohi takistada teiste sõidukite liiklemist.

Reguleeritud ka libisemisvastaste seadmete kohustuslik kasutamine rendisõidukite puhul. Kui rentnik soovib libisemisvastast varustust rentida ja tema soov on kirjas rendilepingus, on rendileandja kohustus tagama vastava varustuse olemasolu. Vastasel juhul ja kui seda ei nõuta, siis rendileandjal seda kohustust ei ole.

Allikas OAFE/IRU

Koostööpartnerid