Kuues ELi sanktsioonide pakett, mis mõjutab Valgevenet ja Venemaad

20.06.2022

Veoettevõtjatel, kes jätkavad tarneid Valgevenesse ja/või Venemaale, soovitame lugeda ja mõista EL-i poolt 3. juunil 2022 vastu võetud kuuenda sanktsioonide paketi sätteid. Vastavate EL-i määruste täistekstid leiate siit.

IRU tuletab veoettevõtjatele meelde, et nad järgiksid kõiki sanktsioonireegleid ja hindaksid hoolikalt võimalikke riske veose vastuvõtmisel või teenusepakkujatega lepingu sõlmimisel.

Allikas: IRU

Koostööpartnerid