Liikuvuspaketi jõustamine – piiriületuse registreerimine Madalmaades

23.02.2022

Käesolev kiirteade viitab kohustusele registreerida sõidumeerikus õige riigikood niipea, kui veokijuht siseneb Madalmaadesse siseneb. Veokijuhtidelt oodatakse registreerimist lähimas võimalikus peatuspaigas piiril või pärast seda. See ei tähenda, et veokijuht peaks seda tegevust tegema SOS-rajal.

Kõigile autojuhtidele, kes tekitavad SOS-rajal peatudes ohuolukorra, välja arvatud sõiduki purunemine,  määratakse 250 euro suurune trahv.

Piiriüleseid vedusid tehes tuleb järgida suuniseid peatuda esimeses sobivas peatuspaigas piiril või selle lähedal, kuid mitte kasutada SOS-rada õige riigikoodi sisestamiseks.

Allikas: TLN

Koostööpartnerid