Liikuvuspaketi rakendamine – avatud konsultatsioon maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta Ühendkuningriigis

05.07.2022

Ühendkuningriigi transpordiministeerium on algatanud avaliku konsultatsiooni maanteetransporditöötajate lähetamise ja tegevuslubade muudatuste kohta. Uuring soovib saada seisukohti Ühendkuningriigi kaubaveokite käitajatelt nõude kohta EL-is kaubavedude teostamiseks  lähetusdeklaratsioonide esitamise kohta,  samuti Ühendkuningriigis tegutsevate välismaiste kaubaveokite eeskirjade konsolideerimise kohta.

Konsultatsiooni kirjelduses esitatakse järgmised ettepanekud:

· Ühendkuningriigi operaatorid peaksid saama ELi siseturu infosüsteemist deklaratsiooni, et sooritada kaubavedu ELis

· Ühendkuningriigis kabotaažvedude teostamiseks tuleks ELi ettevõtjatelt nõuda siseturu infosüsteemi deklaratsiooni esitamist

· Ühendkuningriigis tuleks konsolideerida eeskirjad, mis on seotud välismaiste kaubaveokite tegevuslubade eranditega


Konsultatsioon lõpeb 5. augustil 2022 kell 23.45 ja on leitav: siit.

Allikas: DfT, RHA

Koostööpartnerid