Liikuvuspaketi rakendamine – juhtide lähetamine Norrasse (tasustamine)

24.07.2022

Reisijateveoks matkabussidega (alates 1. juulist 2021): praegu on see 174,12 NOK [Varem: 158,37 – 01.06.2019–30.06.2021]

See puudutab kõiki bussiga reisijatevedusid teostavate ettevõtete töötajaid, kui selleks ei ole avaliku teenuse pakkumismenetluse raames antud vastavalt luba (vastavalt kutseveo seadusele 8).
See kehtib ka välismaiste ettevõtete töötajate kohta, kui töölähetus on korraldatud viisil, mis hõlmab töötajate lähetamist ajutise teenuse osutamise raames, nagu on määratletud töökeskkonnaseaduse §-s 1-7.
See ei kehti praktikantide ega tööturukavades osalevate isikute kohta.

Kaubavedu maanteel (alates 1. juulist 2021): praegu on see 185,50 NOK [Varem: 175,95 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]

See puudutab kõiki töötajaid, kes teostavad maanteekaubavedu sõidukitega, mille täismass on üle 3,5 tonni.
See kehtib ka väljaspool Norrat asutatud ettevõtete töötajate kohta, kui tegemist on töökeskkonnaseaduse paragrahvis 1–7 määratletud teenuse osutamisega (lähetatud töötajad).
See ei kehti ettevõtja enda kaubaveole omal kulul.

Rohkem infot: siit.

Allikas: arbeidstilsynet.no

Koostööpartnerid