Liikuvuspaketi rakendamine – kabotaaži miinimum tunnitasud Taanis (täiendatud)

11.03.2022

Taani lähetamisel tagatakse autojuhtidele minimaalne tunnitasu. Reeglite kohaselt tagatakse välismaistele autojuhtidele Taanis vedu teostades minimaalne tunnitasu, mis vastab miinimumtöötasule, mida Taani tööandjad maksavad "samaväärse töö eest".

Eeskirjad on sätestatud määruses kaupade või reisijatega kabotaaži teostamise tingimuste, kombineeritud veo esimeste või viimaste maanteeosade ning mittekahepoolsete rahvusvaheliste vedude kohta, milles sätestatakse erieeskirjad kabotaaži teostavate välismaiste juhtide lähetamise kohta. kombineeritud vedude maanteede ääres Taanis.

Eeskirjad on sätestatud määruses kaupade või reisijatega kabotaaži teostamise tingimuste, kombineeritud veo esimeste või viimaste maanteeosade ning mittekahepoolsete rahvusvaheliste vedude kohta, milles sätestatakse erieeskirjad kabotaaži teostavate välismaiste juhtide lähetamise või kombineeritud vedude kohta Taanis.

Taani miinimum tunnitasu 1. märtsist 2022 kuni 1. märtsini 2023 toimuvate lähetuste puhul on:

– kabotaažvedu, sõiduki või autorongide lubatud kogumass üle 3,5 tonni = 173,64 Taani krooni

– kombineeritud veo esimene või viimane teelõik, sõiduki või autorongide lubatud kogumass üle 3,5 tonni = 173,64 Taani krooni

- Bussikabotaaž = 178,72 Taani krooni

Rohkem infot: siit.

 

Koostööpartnerid