Liikuvuspaketi rakendamine Soomes – uued kohustused lähetatud töötajate osas

28.02.2022

Soome töötervishoiu ja tööohutuse ametid ning transporditöötajate ametiühing AKT avaldasid kasulikku teavet Soomes kehtivate lähetuseeskirjade kohta:

Uued kohustused

Aruandluskohustus

Regulaarne tööaeg, tasumäärad ja muud kollektiivlepingute tingimused

Allikas: FinMobility

 

Koostööpartnerid