Liikuvuspaketi rakendamine – teave Taani rahvusvaheliste vedude, kabotaaži ja kombineeritud vedude kohta

28.03.2022

Taani Maanteeamet on välja andnud ingliskeelse teabe lähetamise, kabotaaži, kombineeritud veo ja operaatori kohustuste kohta.

Rahvusvaheliste autovedude suhtes kehtivad reeglid sisaldavad teavet eri tüüpi lubade, kabotaaži ja reisiloa taotlemise kohta:

Lähetamine
2. veebruaril 2022 hakkasid kehtima uued eeskirjad, sealhulgas juhtide lähetamise reeglid. Rohkem infot: siit.

Kabotaaž
21. veebruaril 2022 jõustusid uued kabotaažireeglid. Näiteks on kehtestatud ooteaeg. Rohkem infot: siit.

Kombineeritud veod
21. veebruaril 2022 jõustuvad kombineeritud veo maanteelõikudele kabotaažireeglid, kui neid teostatakse siseriiklikult Taanis. Rohkem infot: siit.

Operaatori kohustused
Kui olete operaator, on teil enne juhi lähetamist, selle ajal ja pärast seda halduskohustused. Rohkem infot: siit.

Üldinfo: siin.

Allikas: DTL

Koostööpartnerid