Liikuvuspaketi rakendamine – uus lähetusõigus vs. A1 vorm Saksamaal

07.03.2022

DVKA (Saksamaa ravikindlustusandjate katusorganisatsiooni (GKV) välisriigi ravikindlustuse kontaktbüroo) kinnitab, et olenemata maanteetranspordisektori lähetamist käsitlevate EL õigusaktide muudatustest:

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise ja

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 987/09 (EÜ) nr 987/2009, 16. september 2009, millega kehtestatakse sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitleva määruse (EÜ) nr 883/2004 rakenduskord

jäävad jätkuvalt täies ulatuses kehtima. Kuna need eeskirjad reguleerivad vormi A1 kasutamist, ei ole muudatusi liikuva personali vajaduses neid vorme kaasas kanda.

Allikas: BGL

Koostööpartnerid