Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril

19.08.2022

Maksu- ja Tolliamet teavitab rikkumistest Eesti - Vene piiril

 

Eesti -Venemaa piiril on korduvalt tolli poolt avastatud rikkumisi Eesti veoettevõtete poolt. Kõige sagedasem näide on, kus Eesti äriühing rendib sõidukeid Venemaa äriühingule, mida viimane opereerib enda töötajatega ja kasutab sõidukeid EL majanduspiirkonnas tegutsemiseks. See tähendab, et sisuliselt osutab veoteenust siiski Venemaa ettevõtja, kellel on ELis keelatud vedusid teha.

Sõidukite registreerimise asukohamaa ei oma tähtsust, kui sõidukid sisuliselt on Venemaa ettevõtja valduses ja käsutuses ning selle abil hoitakse kõrvale määruse nr 833/2014 art 3l sätestatud keelust. Juhul, kui isik tegutseb teadlikult ja see on tuvastatud, siis rikutakse ka artiklit 12.

 MTA teavitab veoettevõtteid, et selline tegevus ei ole lubatud.

 

Õigusliku aluse leiate siit:

Ukrainas toimuva sõjaga seotut Venemaale kehtestatud sanktsioonide konsolideeritud tekst (seisuga 22.07.2022), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20220722&qid=1660629233735&from=EN

 

Sanktsioonid üheks eesmärgiks on pärssida Venemaa Föderatsiooni mõju Euroopa Liidus.

Eesti veoettevõtjate tegevus loob antud juhul vastupidise efekti. Kui avastatakse vedu sellise skeemi alusel, siis laseb MTA kauba lattu tagasi laadida ja veok saadetakse tühjalt Venemaale tagasi.

Või ei lasta sellist veokit kaubaga siseneda üle Eesti piiri.

 

Samuti kontrollib MTA Venemaa passiga autojuhtidel LTR ja viisa olemasolu. Kui avastatakse, et puudub LTR, pööratakse veok tagasi või suunatakse lattu koormat maha laadima.

 

Allikas MTA

Koostööpartnerid