MKM: väiksemate sõidukitega kaubavedajad Euroopas viiakse võrdsetele tingimustele

09.02.2022

Euroopa Liidu kaubavedajad peavad alates 21. veebruarist omama tegevusluba kaubaveoks Ühendkuningriiki ka kaubikutele ning väiksematele veokitele.

 

2021. aasta alguses jõustus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel kaubandus- ja koostöökokkulepe, millega lisandub tegevusloa kohustus tasulisel kaubaveol, kui seda tehakse auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass on üle 2500 kg kuni 3500 kg. Praegu kehtib see nõue üle 3500 kg suurima lubatud täismassiga autole ja autorongile. Kui Ühendkuningriiki kaubaveoks on vaja tegevusluba veebruarist, siis sama nõue hakkab kehtima Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide vahelistele vedudele selle aasta 21. maist.

 

„Tegevusloaga soovitakse viia ka väiksemate sõidukitega rahvusvahelisi kaubaveduside tegevad ettevõtjad võrdsetele tingimustele. Tegevusloaga tõestab ettevõte, et ta vastab Euroopa Liidu ühtsetele asutamis-, veokorraldusjuhi pädevus-, finantssuutlikkuse ja hea maine nõuetele. Selliselt ühtlustuvad nõuded vedajate rahvusvahelisel kaubaveoturul ja tagatakse aus konkurents,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

 

Eestis väljastab tegevuslubasid Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) ning tegevusloa saanud ettevõtja andmed kantakse majandustegevuse registrisse (MTR). Seoses MTR-i arendustega on ettevõtjatel võimalik väiksemate tarbesõidukite kohta hakata ühenduse tegevusluba ja auto kohta tegevusloa kinnitatud ärakirja taotlema alates 8. veebruarist 2022.

 

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Koostööpartnerid