Muudatused liikluskindlustuses alates 1. juunist 2023 seoses Venemaa ja Valgevenega

13.02.2023

Alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart Venemaal ega Valgevenes. Samast ajast ei kehti Venemaa ja Valgene rohelised kaardid Eestis ega teistes Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides. Roheline kaart on liikluskindlustuse poliisi eriliik, mis tõendab liikluskindlustuse kehtivust sellel märgitud kolmandates riikides.

 

Venemaa ja Valgevene sõidukid Eestis

 

Seega alates 1. juunist 2023 peab Venemaa või Valgevene sõidukil Eestisse sisenemiseks ja siin liiklemise ajal olema kehtiv piirikindlustuse leping. Tegu võib olla Eesti või mõne teise Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustusega. Isegi juhul, kui Venemaa või Valgevene sõidukil on roheline kaart, mille kehtivuse lõpp on 1. juuni 2023 või hiljem ja sellel ei ole Eesti maha tõmmatud, ei kehti see roheline kaart Eestis alates 1. juunist 2023.

 

Kui Venemaa või Valgevene sõidukiga põhjustatakse Eestis kahju, siis kannatanu saab oma hüvitise. Üldjuhul hüvitab sellisel puhul kannatanule kahju Eesti Liikluskindlustuse Fond.

 

Eesti sõidukid Venemaal ja Valgevenes

 

Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart ei kehti alates 1. juunist 2023 Venemaal ega Valgevenes sõltumata sellest, kas vastavad riigid on rohelise kaardi vormil maha tõmmatud või mitte. Alates nimetatud kuupäevast peab Venemaal või Valgevenes Eestis sõidukiga liiklemiseks olema vastava riigi liikluskindlustus. Seda saab osta näiteks piiril. Näiteks, kui sõidukil on 01.02.2023 väljastatud roheline kaart, kus Venemaa on maha kriipsutamata ja sõidukiga on sisenetud Venemaale 15.05.2023, kehtib see roheline kaart kuni 31.05.2023 ja alates 01.06.2023 peab sel autol Venemaal liiklemiseks olema Venemaa liikluskindlustus.

 

Kui Eesti sõidukiga põhjustatakse Venemaal või Valgevenes kolmandale isikule kahju 1. juunil 2023 ja hiljem, siis ei hüvita seda kahju Eesti sõidukijuhi eest Eesti liikluskindlustuse kindlustusandja. See on nii isegi ka juhul, kui Venemaa või Valgevene ei ole rohelisel kaardil läbi kriipsutatud.

 

Palume edastada käesolev kiri asjaomastele kolleegidele, keda kõnealune muudatus puudutab. Kui teil on seoses eelnevaga küsimusi, andke palun teada.

 

Eesti Liikluskindlustuse Fond

juhatuse liige

tel 667 1800, 522 9949

 

Koostööpartnerid