Narva linna ajutistest liikluskorraldusskeemidest

15.08.2022

Projekti "Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd" ja projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" elluviimisega Narva linnas hakkavad kehtima ajutised liikluskorraldusskeemid. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Eesti-Venemaa piiri ületada veosõidukiga, mille mõõtmed on võrdsed või ületavad järgmisi parameetreid:

1. Sõiduk pikkusega 12,01 m

2. Veduk poolhaagisega pikkusega 16,51 m

3. Veduk täishaagisega pikkusega 18,76 m

4. Sõiduk, veduk poolhaagisega või täishaagisega laiusega 3,01 m

5. Sõiduk, veduk poolhaagisega või täishaagisega ulatumine tahapoole 2,01 m

 

Sõidukite, mida ei ole eelmises lõigus nimetatud, liiklus toimub ajutise liiklusskeemi kohaselt. Seega kasutavad sõidukite juhid vajadusel AS Transservis-N ja AS Sillamäe Sadam ootealasid ning hetkel kehtiv olukord ei muutu. Selline liikluskorralduse muutmine on vältimatu ja see on seotud sellega, et pärast sõidukatset selgus, et ülalpool nimetatud veokid ei mahu Tuleviku tn piiripunkti väravatest sisse. Lahendusi otsiti pikka aega, kuid arvestades transiitteede rekonstrueerimist (Rahu tn, Kerese tn, Linda tn, Malmi tn) teisi võimalikke lahendusi ei olnud.

Piirangud hakkavad kehtima alates 18.08.2022 kell 09.00. Piirangute eeldatav kestus 2-3 kuud.

 

Tööde ajakava:

17.08.2022 hommikul toimuvad tehnilised eeltööd Tuleviku ning Vestervalli tänavate ristmikul.

18.08.2022 kellaajal 09.00-12.00 toimub kõikide süsteemide lõplik seadistamine. Sel ajavahemikul veokeid Sillamäe ja Narva ootealadest ei lastakse välja. Liiklus Venemaalt Eestisse toimub tavarežiimil.

18.08.2022 kell 12.00 liiklus toimub uue liiklusskeemi kohaselt.

Piiripunktid Koidula ja Luhamaa töötavad tavarežiimil.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta liikluskorralduse vanemspetsialisti asendava teenistuja Dmitri Djakoviga (5665 0669, dmitri.djakov@narva.ee).

Tuleviku tn ÜMBERSÕIT

Tuleviku tn I ETAPP

Koostööpartnerid