Norra – kabotaažvedu sõitjateveol (täiendatud)

27.02.2024

Alates 1. jaanuarist 2024 võttis Norra transpordiministeerium kasutusele uue raamistiku reisijateveo kabotaaži kontrollimiseks.

Norras on lubatud teostada kabotaazvedu sõitjateveol, selleks peab sõidukis kaasa olema oma ühenduse tegevusloa tõestatud koopia. Samuti peab juhuveo kontrollraamat olema täidetud enne Norrasse sisenemist ja see peab olema sõidukis kogu reisi vältel, sealhulgas transiitveol läbi Norra. Välismaine sõitjateveo ettevõtte saab Norras teostada kabotaažvedu 20 päeva järjest. Seejärel peab Norrast lahkuma vähemalt 10 päevaks, enne kui saab tagasi pöörduda. Välismaine sõitjateveo ettevõtte saab Norras tegeleda sõitjateveo kabotaažiga kokku 30 päeva aastas. Päevade jaotamisel eraldi reegleid ei ole.

 

12.01.2024

Norra Transpordiministeerium teatab, et 1. jaanuarist 2024 võeti kasutusele uus kontrollimise süsteem ajutise kabotaažveo üle sõitjateveol.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 1073/2009 21. oktoobrist 2009 toimub sõitjateveo ettevõtete rahvusvahelisele turule juurdepääs tegevusloa alusel. Sõitjateveo ettevõtted, kellel on ühenduse tegevusluba võivad teostada ajutisi kabotaažvedusid EMP piires.

Mida peetakse ajutiseks kabotaažveoks?

Norra valitsus otsustas kehtestada üheselt mõistetava selgituse ajutise kabotaažveo mõistele sõitjateveol.

Alates 1. jaanuarist 2024 on Norras sõitjateveol lubatud ajutine kabotaažvedu -

maksimaalselt 20 järjestikuse päeva jooksul ja kokku 30 päeva kalendriaastas jooksul.

Allikas Norra Transpordiministeerium

Koostööpartnerid