Norra - liikuvuspaketi rakendamine – uued maanteetranspordi eeskirjad

07.11.2022

Norra transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium on vastu võtnud uued eeskirjad juhtide sõidu- ja puhkeaja, sõidukites sõidumeerikute kasutamise ning maanteetransporditurule juurdepääsu kohta.

• Olulisemad reeglid, mis jõustusid 01.11.2022

- Nõue, et sõiduk tuleb asukohariiki tagasi pöörduda iga 8 nädala järel.

- Nõuded veoettevõttele, et juhil oleks iga neljanädalase perioodi jooksul lubatud veeta vähemalt üks tavaline nädalane puhkeaeg kodus, iganädalase puhkuse veetmise keeld sõidukis ja tasu maksmise keeld selle alusel, kui kiiresti juht toimetab.

- Pale viimast kabotaažvedu kehtestatakse 4-päevane ooteaeg (cooling-off).

- Üle 2,5 t sõidukitele kehtib rahvusvahelistel vedudel tegevusloa nõue. Vedajad peavad vastama asutamis-, käitumis-, finants- ja ametialase pädevuse nõuetele.

- Rahvusvahelisele veole üle 2,5 t sõidukitega kohaldatakse kabotaažieeskirju.

- Kabotaaži piiranguid vastavalt määrust 1072/2009 artiklile 8 kohaldatakse ka kombineeritud vedude riigisisesel veolõigul.

 

• Olulised regulatiivsed muudatused alates 2026. aastast

- 2,5–3,5 tonnise lubatud täismassiga kaubikutele kehtestatakse rahvusvaheliste vedude korral sõidu- ja puhkeaja reeglitest kinnipidamise nõue.

- 2,5–3,5 tonnise lubatud täismassiga kaubikutele kehtestatakse rahvusvaheliste vedudel korral sõidumeeriku kasutamise nõue.

 

Rohkem infot uute reeglite kohta (norra keeles): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-veitransport-sikrer-et-anstendig-arbeidsliv2/id2934565/

Norras ei ole lähetamist käsitleva direktiivi 2020/1057 rakendamist veel määratletud https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A249%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.249.01.0049.01.ENG

Täpsem teave tuleb pärast avalikku konsultatsiooni Töö- ja sotsiaalse kaasatuse ministeeriumist.

Lisateavet mobiilsuspaketi rakendamise kohta Norras leiate Teekonna planeerimise infost: kaubad ja reisijad. https://www.iru.org/intelligence/journey-planning-information

 

Allikas: Guretruck, NLF, IRU

Koostööpartnerid