Norra – uus minimaalse tunnipalga määr

16.08.2022

Norra – minimaalne tunnipalga määr

 

Norras kehtib minimaalne tunnipalga määra - 185.50 NOK.

Reisijatevedu

Bussijuhtidele on kehtib minimaalne tunnipalga määr 185.50 NOK.

See puudutab kõiki bussiga reisijatevedu korraldavate ettevõtete töötajaid, kui selliseks veoks ei ole avaliku teenindamise hanke korras antud tegevusluba (vastavalt kutseveoseaduse §-le 8).

See kehtib ka välismaiste ettevõtete töötajate kohta, kui veolähetus on korraldatud viisil, mis hõlmab töötajate lähetamist ajutise teenuse osutamise raames, nagu on määratletud töökeskkonnaseaduse §-s 1-7.

See ei kehti praktikantide ega tööturukavades osalevate isikute kohta.

Eelnevalt oli minimaalne tunnipalk:

175.95 NOK (2021 – 2022)

174,12 NOK (2021) ja veel varem 158,37 NOK (01.06.2019–30.06.2021)

Kaubavedu maanteel praegu on see 185,50 NOK (varem 175,95 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]

See puudutab kõiki töötajaid, kes teostavad kauba vedu maanteel sõidukitega, mille täismass on üle 3,5 tonni.

See kehtib ka väljaspool Norrat asutatud ettevõtete töötajate kohta, kui transport on töökeskkonnaseaduse paragrahvis 1–7 määratletud teenuse osutamine (lähetatud töötajad).

See ei kehti ettevõtja enda kauba vedamise kohta ehk oma kulul vedu.

12.08.2022 tehti uus ettepanek lähetatud juhtide minimaalse tunnipalga kohta, praegu toimub avalik arutelu, mis lõpeb septembris.

On tehtud järgmised ettepanekud:

- Kehtivaid eeskirju laiendatakse määruse 2020/1057 alusel lähetamise osale.

- Minimaalse tunnipalga määr tõstetakse 196,50 Norra kroonini tunnis (iga tunni eest, kus töötaja on "ettevõtte käsutuses"),

- Kui juht on mitu päeva kestval veol, tuleb tasuda iga päev vähemalt 7,5 tunni eest, välja arvatud algus- ja lõpupäev.

- Töötasu tuleb maksta iga kuu hiljemalt 20. kuupäeval. Riigipühade puhul tuleb tasuda eelmisel päeval.

 

Rohkem informatsiooni tunnipalkade kohta https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/pay-and-minimum-rates-of-pay/minimum-wage/

 

Reisijatevedu https://www.nemndene.no/tariffnemnda/horingsbrev/horing---turbil/

 

Kaubavedu https://www.nemndene.no/tariffnemnda/horingsbrev/horing---godstransport/

 

Allikas arbeidstilsynet.no, Guretruck

Koostööpartnerid