Ootame küsimusi Rootsi probleemide kohta

20.10.2022

Seoses sagenenud probleemide ja karistamisjuhtumitega Rootsi Kuningriigis soovime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koostöös saata Rootsi pädevale järelevalveasutusele pöördumise palvega selgitada erinevate Euroopa Liidu määruste, direktiivide jt. seadusandlike aktide tõlgendamist ja rakendamist Rootsi Kuningriigis.

Seoses nimetatud pöördumisega ootame ka ettevõtjatelt sisendit küsimuste ja probleemide näol, mis on tekkinud Rootsi Kuningriigi territooriumil ja mis on seni vastuseta või selgusetuks jäänud. Küsimusi ootame ennekõike EL Mobiilsuspaketi teemadel nagu autojuhtide töö- ja puhkeaeg, lähetamine, kabotaaž, kombineeritud veod jm. kuid ka kõik muud küsimused on teretulnud. Eesmärgiks on tõsta ettevõtjate teadlikkust erinevustest ja erisustest Rootsi Kuningriigis, et võimalusel vältida või vähendada seal asetleidvaid karistamisjuhtumeid.

Palume võimalusel saata küsimused 31.oktoobriks 2022.a. aadressil ermo@eraa.ee.

Koostööpartnerid