Piirangute järgimine: riskihindamise meetmed veoettevõtjatele

05.04.2022

Maanteeveo-ettevõtjad peavad tähelepanu pöörama, et oleks tagatud kehtestatud piirangute järgimine. Kuna praegu kehtivad mitmes riigis mitmed piirangud, peavad autoveo-ettevõtjad jätkama hoolikalt riskide hindamist enne kaubaveo tellimuse vastuvõtmist, kus  võib tekkida oht rikkuda kehtestatud piiranguid.

Mõned märgid, kuid mitte kõik märgid, mis viitavad sellele, et klient või potentsiaalne klient võib üritada rikkuda kehtestatud piiranguid.
- Ebamõistlik või ebaloogiline viis kauba kohaletoimetamiseks
- Veo liialt kõrge hind
- Veo ajal dokumentide asendamine 
-  Transiidiks  vajalike tollidokumentide menetlemine väljaspool ametlikku tolliasutust
- Taotlus kauba mahalaadimiseks mujal kui algselt deklareeritud

Neid märke võib seletada erinevate põhjustega ja need ei pruugi olla tingitud kliendi katsest piirangutest kõrvale hiilida. Veoettevõtjad on juriidiliselt vastutavad piirangute alla kuuluvate kaupadega seotud seaduste ja reeglite järgimise eest. Operaatorid peaksid seetõttu uurima kõiki töid, mille puhul ilmneb üks või mitu ülalnimetatud tunnust, enne lepinguga nõustumist või  veoteenuse jätkamist.

Allikas: IRU

Koostööpartnerid