Portugal – COVID piirangud piiri ületamisel

01.12.2021

Portugalis jõustusid uued nõudmised alates 1. detsembrist 2021.

Kõik, kes saabuvad Portugali maismaa piiri ületades, peavad kaasas omama:

vaktsineerimise digitaalset sertifikaati või kinnitust negatiivse testivastuse kohta. Kõrge viirusetasemega riikidest tulijad (riikide kaart), kel puudub vaktsineerimise sertifikaat, peavad esitama:

  • Tõend negatiivse PCR testi kohta, mis ei ole vanem kui 72 tundi või
  • Negatiivse antigeeni testi vastuse, mis ei ole vanem kui 48 tundi
  • Enda tehtud teste ei aktsepteerita

Väikese nakatumisnäitajaga riikidest tulevad inimesed peavad esitama kas vaktsineerimise, tervenemise või negatiivse testi tulemuse kinnituse.

 

Testimise kohustusest on vabastatud (isegi, kui tullakse kõrge nakatumisnäitajaga riikidest):

  • Piiriülesed töötajad, kes liiguvad (töötavad) üle piiri 30 km raadiuses
  • Vajalike teenuste osutajad, nagu autojuhid, kes teostavad kauba- ja sõitjate vedu maanteel
  • Esmaabi, turva ja päästeteenistuse töötajad

 

Isikud, kes sisenevad Portugali ilma eelpoolnimetatud tõenditeta, suunatakse kohustuslikku testimisse, mille eest nad peavad ise maksma. Test tuleb teha 30 km raadiuses kohast, kus kontroll läbi viidi. Kui testimise nõuet ei täideta, järgneb trahvi esitamine.

 

IRU/ANTRAM

Koostööpartnerid