Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg

02.08.2022

Prantsusmaa – alla 3,5 t sõidukite juhtide töö- ja puhkeaeg

 

Vastavalt maanteetranspordi artiklile L3313-4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023086525/

Tuletab Prantsusmaa assotsiatsioon AFTRI meelde, et kui sõidukit, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, kasutatakse maanteeveoks ettevõtte tegevuskeskusest piisavalt kaugel, nii et juht ei saa oma tööpäeva lõpus sinna tagasi pöörduda, peab tööandja tagama juhile väljaspool sõidukit inimväärikusele vastavad majutustingimused ja tema tervist austavad hügieenitingimused. Tööandja peab juhile tagama, et igapäevane või iganädalane puhkeaeg võeti nendel tingimustel ja autojuht peab olema võimeline seda tõendada.

 

Allikas AFTRI

Koostööpartnerid