Prantsusmaa - kehtestatud keeldude tühistamine raskeveokite jaoks

22.03.2022

1. Raskeveokite sõidukeelu kaotamine humanitaarabi transpordile

Tellimus kinnitab ja täiendab 18. märtsil 2022

Üle 7,5 tonni kaaluvate raskeveokite liikumiskeeld kaotatakse kuni 19. juunini 2022, kaasa arvatud humanitaarotstarbel kaupa vedavate sõidukite puhul. See kehtib sõidukite kohta, mis suunduvad Ukrainasse ja naaberriikidesse, välja arvatud Venemaa ja Valgevene, või mis suunduvad Prantsusmaal asuvatesse depoodesse, et ühendada need muude humanitaarabiveostega. Vabastuse alla kuuluvad ka tühisõidud tagasiteel.

Rohkem informatsiooni https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045379666

2. Raskeveokite sõidukeelu kaotamine süsivesiniktoodete veol

Üle 7,5 tonni kaaluvate raskeveokite liikumiskeelud kaotatakse kuni 10. aprillini 2022, veod puudutavad süsivesiniktooteid, välja arvatud butaan, propaan ja tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud gaase. Vabastuse alla kuuluvad ka tühisõidud tagasiteel.

Rohkem informatsiooni https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045379671

Neid erandeid kasutavad autojuhid peavad suutma kontrolli korral digitaalselt põhjendada õigust teostada selliseid vedusid.

Allikas: AFTRI

Koostööpartnerid