Prantsusmaa/Ukraina - kehtestatud liikluskeelud tühistatakse humanitaarabi vedudeks kuni 2. maini 2023

07.02.2023

Prantsusmaal transpordi eest vastutav Ökoloogilise jätkusuutlikkuse ministeerium avaldas 3. veebruaril 2023 määruse, millega tühistatakse kuni 2. maini 2023 (kaasa arvatud) 16. aprilli 2021. aasta määrusega sätestatud liikluskeelud üle 7,5 tonni kaaluvatele kaubaveokitele. Kaubaveokid, mis kuuluvad liikluskeelu alla teatud ajal liikudes, kuid veavad kaupa Ukrainasse või Ukraina naaberriikidesse (va Venemaa ja Valgevene) või nimetatud riigi territooriumil asuvatesse konsolideerimise paikadesse, on liikluskeelu alt vabastatud.

Määrus https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091278

Nende sõidukite tühi tagasisõit on lubatud nendel päevadel, mil keeld selle riigi territooriumil on tühistatud.

Kõik vedu tõendavad dokumendid tuleb esitada pädeva asutuse esindajatele ja need peavad olema sõidukis või olema koheselt juurdepääsetavad, kui need on digitaalsel kujul.

Allikas AFTRI

Koostööpartnerid