Rahvusvahelise maanteetranspordi sisenemine Ühendkuningriiki

06.12.2022

Ühendkuningriik muudab peagi siseriiklikke õigusakte, et

täielikult rakendada ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu (TCA) mõningaid

rahvusvahelise maanteetranspordi sätteid, eriti mis puudutab EL rahvusvahelisi autovedusid

teostavaid vedajaid Ühendkuningriigile. See muudatus jõustub 2023. aasta alguses.

TCAga hõlmatud juurdepääsuõiguste kajastamiseks eemaldab Ühendkuningriik siseriiklikest õigusaktidest:

a) ELi liikmesriikides asuvate ettevõtjate õigust teostada kabotaaži, kui nad sisenevad Ühendkuningriiki tühjalt 1 ;

b) EL liikmesriikides asuvate ettevõtjate õigust teostada kombineeritud vedusid (s.o teatud tüüpi

ühendvedu, kus kaupa veetakse ühes laadimisüksuses või sõidukis, kasutades kahte või enamat transpordiliiki);

c) ELi liikmesriikides asuvate ettevõtjate õigus võtta Ühendkuningriigis kaupa peale ja seejärel minna

mitte-EL riiki (kolmas riik) neid kaupu maha laadima (tuntud kui „kolmnurkliiklus”), kasutades selleks ühenduse tegevusluba.

Ühendkuningriik on otsustanud need õigused eemaldada, kuna TCA ei paku ELi territooriumil

tegutsevatele Ühendkuningriigi vedajatele vastastikusel alusel samaväärseid õigusi.

ELi liikmesriikides asuvad operaatorid võivad endiselt teha kolmnurkseid liiklusreise ilma nende

õigusteta, kuid neil peab olema Euroopa transpordiministrite konverentsi (ECMT) väljastatud luba.

CEMT load toetavad Ühendkuningriigi operaatoreid, kes teevad sarnaseid kolmnurkseid liikumisi ELi riikide ja teiste riikide vahel.

Edastage see teave osapooltele, keda need muudatused teie arvates mõjutavad.

Mõistame, et see nõuab mõne ettevõtte töökorralduse muutmist ja kohandamist.

Lisateave saamiseks võtke ühendust e-posti teel: freight@dft.gov.uk

_________________________________________

1 Peamises kabotaažiõiguses on juba tehtud muudatused (ELi operaatorite jaoks kaks kabotaažireisi 7 päeva jooksul pärast rahvusvahelise veose mahalaadimist).

 

Allikas: Licensing & Market Access Road Freight Regulation Department for Transport

Koostööpartnerid