Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele vol 2.

15.03.2023

Lisaks kabotaažile soovisid Eesti vedajad Rootsist vastust küsimusele maanteede äärsete raskeveokite valvega turvaparklate ning autojuhtide ohutute majutuskohtade kohta. Küsimus on aktuaalne, sest autojuht peab tagama nii iseenda kui veoki ja kauba turvalisuse, kuid selleks ettenähtud või seda võimaldavaid tingimusi kahjuks loodud ei ole.

Alljärgnevalt vastus Rootsi Transpordiametist:

Transpordisüsteemi pikaajalise planeerimise eest vastutab Rootsi Transpordiamet. Riigile kuuluvate puhkekohtade puhul keskendub see vastutus eelkõige liiklusohutusele, mis tähendab, et Transpordiamet peab tagama võimaluse reisi ajal puhata ja et sõidukijuhtidel oleks võimalik sõiduaega, vaheaegu ja puhkeaegu puudutavaid õigusakte järgida.

Kui on vajadus või soov kõrgemate turvatasemete järele, kui Rootsi Transpordiamet suudab riigile kuuluvatel puhkealadel pakkuda, tuleb kasutada teenusepakkujaid, kes suudavad tagada nõutud või soovitud turvataseme.

Riigile kuuluvad veokite parkimiseks sobivad puhke- ja parkimisalad Rootsis leiate NVDB-st (riigiteede andmebaas, www.nvdb.se) ning ingliskeelset infot NVDB kohta siit https://www.nvdb.se/sv/about-nvdb/

Praegu käib töö NVDB puhkealasid (rootsi keeles "rastplats") käsitleva osa ülevaatamisega, see töö hõlmab uue parklat iseloomustava kriteeriumi lisamist, mis kirjeldab iga puhkeala turvataset. Tööd on käimas ka eraomanduses olevate veokite parkimise/turvalise parkimise osas, kus Rootsi Transpordiamet on pöördunud mitmete sedalaadi teenuseid pakkuvate ettevõtete poole eesmärgiga sõlmida andmetöötlusega seotud lepingud, et saada nende rajatiste kohta ajakohaseid andmeid. Andmekihti nimetatakse Uppställningsplats Lastbil ja isegi kui sellel on praegu vaid piiratud arv veokite parkimiskohti, eeldame, et see arv tulevikus suureneb.

Rootsi Transpordiamet töötab ka selle nimel, et tõsta turvalisuse taset riigile kuuluvatel puhkealadel. Praegu on elluviimisel kaks pilootprojekti seoses kohalolekut jälgiva/kontrolliva valgustusega ja kaameravalvega ning neid hinnatakse 2023. aasta jooksul. Mõlemal lahendusel on eeldused panustada turvataseme tõstmisele.

Koostööpartnerid