Rumeenia - sanktsioonid deklaratsiooni puudumise eest RO e-transpordisüsteemis kehtivad alates 1. juulist 2024

09.07.2024

RO e-Transport on elektrooniline süsteem, mida kasutatakse kaupade rahvusvahelise maanteetranspordi jälgimiseks Rumeenias. Siseriiklikult jälgitakse kõrge fiskaalriskiga kaupade autovedu.

RO e-Transport süsteemis kauba deklareerimise eest vastutavad juriidilised isikud on järgmised:

• impordi tollideklaratsioonis loetletud kaubasaaja või ekspordi tollideklaratsioonis loetletud kaubasaatja, kui tegemist on impordi- või eksporditoimingutega hõlmatud kaupadega.

• Rumeenia kaubasaaja, kui veetav kaup on saadud EL-i riigis.

• Rumeenia tarnija, kui transporditav kaup tarnitakse mõnda EL riiki.

• laoomanik, kui tegemist on transiitkaupadega, mis on tehingu objektiks EL-i piires, nii juhul, kui kaup laaditakse maha Rumeenia territooriumil ladustamiseks või uue saadetise koostamiseks ühest või mitmest kaubasaadetisest, samuti kaupade puhul, mis laaditakse pärast ladustamist või pärast uue transpordi loomist riigi territooriumil ühest või mitmest kaubasaadetisest.

Kauba saajad Rumeeniast saavad RO e-Transport süsteemis deklareerida kaubaveoga seotud andmed maksimaalselt 3 päeva jooksul enne veo alguseks deklareeritud kuupäeva, kuid deklareerimine peab olema tehtud kuni selle esitamiseni maanteepiiril. piiriületuspunktis Rumeeniasse sisenemisel või impordikohas, kui sõiduk tegelikult sõitu alustab.

Vedaja kohustused:

• Tagada deklaratsiooni esemeks oleva transpordivahendi jooksvate positsioneerimisandmete edastamine RO e-transpordisüsteemi kaudu kogu jälgitava kaubaveo teekonna jooksul. Rumeenia riiklik maksuhalduse agentuur (ANAF) töötas välja rakenduse, mis on saadaval Google Plays või App Store'is. Rakendus pole Google Play poes veel saadaval.

• Varustama transpordivahendi telekommunikatsiooni seadmega, kasutades satelliitpositsioneerimise ja andmeedastustehnoloogiaid – lisainfo hetkel puudub.

• Teha juhile kättesaadavaks saadud UIT kood, mille genereerib RO e-transpordisüsteem, mille kaudu tuvastatakse kaubasaadetise andmed.

UIT kood

UIT kood kehtib siseriiklikul veol 5 päeva alates märgitud veokuupäevast või 15 päeva, kui veetav kaup on soetatud EL riigis.

UIT-koodi ei saa kasutada, kui see on aegunud. Kui transporditoiming tühistatakse, tagastatakse või lõpetatakse ainult osaliselt, tuleb genereerida uus UIT-kood.

UIT kood kehtib kabotaažvedudel 5 päeva.

UIT-koodi saab saata juhile WhatsAppi, e-posti teel või lihtsalt ekraanipilti tehes ja juhile saata.

UIT koodi kontrollivad ja sanktsioone rakendavad asutused on järgmised:

• Riiklik maksuhalduse agentuur

• Rumeenia tolliamet

• Rumeenia politsei ametnikud ja politseiagendid

Kontrolli teostatakse kõikidel teel, pärast veoki sisenemist Rumeeniasse või kuni Rumeeniast väljumiseni (kohe pärast piiripunkti või teeäärsete kontrollide käigus).

Kui transpordivahendi juht ei esita pädevate asutuste nõudmisel RO e-Transport süsteemi kaudu jälgitava kauba veoga kaasasolevaid dokumente koos antud UIT koodiga, karistatakse rahatrahviga vahemikus 5 000 kuni 10 000 RON ja see kehtib juhi kohta.

TIR-märkmikuga kaup, T1/T2 dokument

Kauba import Rumeeniasse EL/EL-välistest riikidest TIR-märkmiku alusel, T1/T2-dokumendile ei kehti RO e-Transport süsteem ja UIT-koodi pole vaja kuni tolliasutuseni, kus tollitoiming lõpeb.

Kui veoettevõtja võtab pärast tollivormistuse läbiviimist sama kauba ja viib selle mujale Rumeenia territooriumil asuvasse mahalaadimispunkti, peab veoettevõtja saama tolliasutusest Rumeeniasse veetava kauba UIT koodi, et sõita sihtkohta.

Kauba eksport Rumeeniast EL/ELi mittekuuluvatesse riikidesse tollirežiimiga (TIR-märkmik, T1/T2 dokument) ei kuulu RO e-Transport süsteemi alla ja UIT-koodi pole vaja.

Kui aga Rumeeniast EL-i/ELi välistesse riikidesse eksporditav kaup saadakse Rumeenia ettevõttelt ja tollivormistus toimub sisetolliasutuses või piiril asuvas tolliasutuses, siis vajab selline transport tolliasutuseni UIT-koodi.

Kehtivad õigusaktid RO e-Transport süsteemi kohta leiate siit https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/legislatie

App RO e-Trans port süsteemi allalaadimiseks e-Transport - Apps on Google Play

NB! 

Rakendus on aga Apple Store'i ja Google Play platvormidel alles kinnitamisel. See peaks olema töökorras ja allalaadimiseks saadaval hiljemalt 15. juuliks 2024. Ajavahemikul 15. juuli 2024 kuni 31. august 2024 on e-transpordi rakendus tehniliste parameetrite testimise faasis.

Seetõttu kohaldatakse alates 1. septembrist 2024 sõidukijuhi ja veoettevõtja poolt sõiduki positsioneerimisega seotud kohustuste täitmata jätmisega seotud süütegude ja UIT koodi sätteid.

E-transpordi seadusandluses sätestatud sanktsioonide rakendamine lükati volitatud ettevõtjatele edasi 1. jaanuarini 2025.

Allikas UNTRR

Koostööpartnerid