Saksamaa – alates 01.01.2022 tõusis minimaalne tunnipalk

11.01.2022

Saksa Ametiühingute Keskliidu kodulehele postitatud info kohaselt on alates 1. jaanuarist 2022 Saksamaal kohustuslik tunnipalga alammäär 9,82 eurot. Alates 1. juulist 2022 tõuseb minimaalne tunnipalk 10,45 euroni.

https://www.dgb.de/themen/++co++6ca263de-fb0e-11e9-bdcf-52540088cada#wiehoch2022

Saksamaal kehtib alates 1. jaanuarist 2015 Mindestlohngesetz - MiLoG seadus, mis näeb ette kauba- ja reisijateveoga tegelevatele transpordiettevõtetele kohustuse juhtide lähetamisel tasuda Saksamaa seadustega kehtestatud suuruses minimaalset tunnipalka iga Saksamaal töötatud tunni eest.

BAIRC

Koostööpartnerid