Saksamaa - alates 24.11.2021 töökohtadele juurdepääs (nõuded autojuhtidele)

25.11.2021

Saksamaa kehtestas alates 24.11.2021 uued nõuded seoses COVID-19 olukorra halvenemisega. Alates 24.11.2021 peavad autojuhid järgima "3G piiranguid", mis kehtivad kõigile Saksamaa kodanikele ja seal viibijatele. Nõue puudutab töökohtadele juurdepääsu ehk kui autojuhid väljuvad sõidukist, et minna pealelaadimise/mahalaadimise kohta (kaasa arvatud kontorid), tolliasutusse ja/või teistesse vajalikesse asutustesse.

Autojuhil peab "3G piirangute" täitmiseks kaasas olema tõend vaktsineerimise kohta, tõend paranemise kohta või tõend negatiivse testi kohta.

Vaktsineerimise tõend:

EL-i digitaalne COVID vaktsineerimise sertifikaat või vaktsineerimispass, mis tõendab nõuete kohase vaktsiiniga vaktsineerimist (kehtib alles vähemalt 14 päeva pärast).

Taastumise tõend:

EL-i digitaalne COVID-i taastumissertifikaat või muu tõend taastumise kohta, mis näitab, et eelnev nakatumine COVID-19-ga on leidnud kinnitatust ja paranemisest on möödas vähemalt 28 päeva, kuid mitte enam kui 6 kuud.

Negatiivse testi tõend:

PCR test ei tohi olla vanem kui 48 tundi või kiirtest, mis on tehtud mitte rohkem kui 24 tundi varem. Enesetestid (= kiirtestid, mille testitav isik teeb ise ilma järelevalveta) ei ole vastuvõetavad.

BGL hinnangul puudub praegu juhtide olukorra osas lõplik õiguskindlus. BGL-i juristid on aga seisukohal, et ka juhid on "3G piirangutega" seotud niipea, kui nad sõidukist lahkuvad.

Aktsepteeritakse järgmisi vaktsiine.

  • Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Johnson & Johnson

 

Allikas: BGL

 

Germany will introduce, as of 24.11.2021, “3G restrictions” to access workplaces.

At this point, there is no final legal security concerning the situation of drivers. However, BGL’s legal counsel consider that drivers are bound by the "3G restrictions" too, as soon as they leave their vehicle.

In order to satisfy "3G restrictions" there must be either a proof of vaccination, a proof of recovery, or a proof of negative testing.

Proof of vaccination:

EU digital COVID certificate of vaccination or vaccination pass showing vaccination with a vaccine according to the requirements detailed here (valid only after at least 14 days).

Proof of recovery:

EU digital COVID certificate of recovery or other proof of recovery, indicating that a prior infection with COVID-19 was confirmed by nuclear acid amplification technology, at least 28 days but no older than 6 months.

Proof of negative test:

PCR test no older than 48 hours, or lateral flow (rapid) test completed no more than 24 hours before. Self-tests (= rapid tests performed by the tested person him/herself without supervision) are not acceptable.

Source: BGL

 

Koostööpartnerid