Saksamaa- "Mega-streik" transpordisektoris 27.03.2023

27.03.2023

Kaks suurt Saksamaa transporditöötajate ametiühingut (ver.di ja EVG) otsustasid täna 27.03.2023 kell 00.00-24.00 (Kesk-Euroopa suveaeg CEST) välja kuulutada ühistranspordi ühisstreigi. Nende ametiühingute ühine tegevus on Saksamaa jaoks esmakordne. Kuna mõlema ametiühingu senised iseseisvad streigid on varem teadaolevalt edukalt blokeerinud Saksamaal ühistranspordi, siis saavad nende praeguse ühise tegevuse tagajärjed olema tõsised.

Streigid puudutavad:

· Deutsche Bahn ja teiste raudtee-ettevõtete (Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn, Die Länderbahn jne) kaug-, piirkondlikku ja lähirongiliiklust.

· Kõik Saksamaa lennujaamad peale Berliini

· Kohalik ühistransport (bussid, metroo) Hessenis, Nordrhein-Westfalenis, Baden-Württembergi liidumaal, Saksimaal, Alam-Saksimaal, Rheinland-Pfalzis ja Baieris.

· Suured veeteed ja ka Hamburgi sadam. Suured laevad ei pruugi Hamburgi sadamasse siseneda, mistõttu on oodata märkimisväärseid viivitusi laevade peale- ja mahalaadimis töödel.

· Ülaltoodud meetmed puudutavad peamiselt sõitjatevedu. Kuna aga ühistranspordi streik toob eeldatavasti kaasa liikluse järsu kasvu teedel, on oht, et tekivad suured ummikud ja seisakud, mis mõjutavad ka maanteekaubavedu.

· Streigid puudutavad ka ettevõtet Autobahngesellschaft GmbH, mis vastutab Saksamaa riigimaanteede haldamise eest. Nende streik võib avaldada mõju liiklusseire- ja -juhtsüsteemide toimimisele. See võib mõjutada autotunneleid ja need võivad olla isegi liikluseks suletud. Kuna konkreetsed tegevused ja/või tunnelite sulgemised on eeldatavasti teada vaid lühikese etteteatamisega, soovitame Saksamaa transpordivõrgus sõidukeid opereerivatel ettevõtetel 27. märtsil jälgida liiklusuudiseid raadiost või veebist, nt. https://stau.info/.

Allikas: BGL

Koostööpartnerid