Saksamaa – minimaalne tunnipalk 2023

01.08.2023

Saksa Ametiühingute Keskliidu kohaselt on alates 1. oktoobrist 2022 Saksamaal kohustuslik tunnipalga alammäär 12,00 eurot. Alates 1. jaanuarist 2024 tõuseb minimaalne tunnipalk 12,41 euroni. Ja 1. jaanuarist 2025 on tunnitasu 12.82 EUR.

Vastavalt direktiivile (EL) 2020/1057 peavad kõik Saksamaale lähetatud autojuhid saama tasu vastavalt Saksamaal kehtivatele kohalikele palgareeglitele (lähetamiseeskirjad). Transpordisektori jaoks puudub universaalselt siduv kollektiivleping, seega peaksid välismaised transpordiettevõtted järgima miinimumpalga seadust ja lähetatud töötajate seadust.

https://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn#uuid-86e85652-f495-11ed-acdd-001a4a160123

https://www.dgb.de/themen/++co++6ca263de-fb0e-11e9-bdcf-52540088cada#wiehoch2022

EL lähetamisnõuded kehtivad vedudel väljaspool koduriiki (cross-trade) ja kabotaaži puhul. 

Alampalga maksmise kohustuse täitmata jätmine on haldusõiguserikkumine ja toob kaasa rahatrahvi kuni 500 000 eurot.

Allikas DGB

Koostööpartnerid