Saksamaa – uued teekasutustariifid, mis jõustuvad 01.12.2023 (heitmeklassi määramine)

27.06.2023

19. juuni kiirteates teavitasime teid uutest Saksa teemaksutariifidest, mis jõustuvad 01.12.2023. Uued tariifid sisaldavad CO2 komponenti, mis põhineb vastava sõiduki heitmeklassil.

CO2 heitmeklassi määraja on nüüd saadaval Toll Collect GmbH veebisaidil https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/rund_um_die_maut/co2_emissionen/co2_emissionen.html

CO2 heitmeklassi määrajaga saavad sõidukiomanikud ise määrata oma sõiduki heitmeklassi. Selleks vajavad nad:

• sõiduki registreerimistunnistus (VRC) ja

• kliendi teabefail (CIF) või vastavussertifikaat (COC).

Oluline märkus - kõik enne 2019. aastat ehitatud sõidukid kuuluvad CO2 heitmeklassi 1.

Teekasutustariifid

Allikas BGL

Koostööpartnerid