Slovakkia: humanitaartranspordi maksuvabastused

25.04.2022

Ukrainas valitseva olukorra tõttu on humanitaarabi ja põgenike transport Slovakkias teemaksust vabastatud. Veo organiseerija või sõidukijuht peab tõendama, et humanitaarabi või pagulaste vedu on riigihaldusorgani poolt sertifitseeritud. Registreerida on vaja ka humanitaarabi vedama hakkav sõiduk.

Teave välismaa vedajatele
Humanitaarabi või pagulaste veoks peab olema  ka välisriigi haldusorgani kinnitatud sertifikaat:
- kui humanitaarabi laaditakse maha Slovakkias – Slovakkia Vabariigi siseministeerium
- humanitaarabi transiidi korral läbi Slovakkia - Slovakkia Vabariigi välisministeerium.

Kuidas registreeruda
Lihtsaim viis oma sõidukile (üle 3,5 t) elektroonilisest teemaksust vabastuse registreerimiseks on taotleda registreerimist teemaksu kontaktpunkti kaudu.

Taotlus peab sisaldama:
- riigihaldusorgani kinnitus koos reisi aja piiranguga
- sõiduki registreerimisnumber
- allkiri ja tempel
- e-posti kontakt

Humanitaarabi teemaksust vabastamise tagasiulatuv kehtivus
Teemaksudest vabastamine kehtib Slovakkias ka tagasiulatuvalt alates 26. veebruarist 2022. Juhul kui sõidukijuht või juht on tasunud alates sellest kuupäevast humanitaarabi või pagulaste veo eest teemaksu, annab seadus neile võimaluse taotleda teemaksu administraatorilt tagastust.  Makse tagastus toimub hiljemalt kuue kuu jooksul pärast eriolukorra lõppemist Slovakkias.

Kuidas taotleda teemaksu tagastamist
Vedaja saab taotleda raha tagastamist, saates e-kirja aadressile info@emyto.sk, kliendiportaali www.emyto.sk kaudu või isiklikult teemaksu kontaktpunktis.

Allikas: CESMAD Slovakia

Koostööpartnerid