Sloveenia – piirangud busside ja üle 3,5 t sõidukite parkimisel

29.11.2021

Sloveenias jõustus uus Liikluseeskiri, mis reguleerib lubatud parkimise aega (informatsioon Rahvusvaheliselt Maanteetranspordi foorumilt 11.08.2021).

Uue eeskirja järgi tohib bussi või üle 3,5 t sõidukit parkida selleks ettenähtud ja tähistatud kohal kuni 25 tunniks, parkimise algus tuleb tähistada. 25 tunni möödudes tuleb sõiduk parkimistsoonist ära viia. Kui parkimise lõppaeg langeb kaubaveo korral liikluspiirangu ajale, võib parkimist pikendada kuni liikluspiirangu või keelu lõpuni.

Trahv rikkumise eest – 300 eur autojuhile, 1000 eur ettevõttele, 300 eur vastutavale isikule.

Uus Liikluseeskiri reguleerib sõidukite parkimist maantee äärsetes puhketsoonides. Kuni 3,5 t sõidukitel on lubatud parkida ainult selleks ettenähtud puhketsoonides. Juhte, kes eiravad seda nõuet, trahvitake 150 eur.

Autojuht peab tähistama parkimise alguse aja ja kuupäeva (näiteks 17.18, 25.11.2021). Aja märkimata jätmise eest on trahv 150 eur.

Keelatud on ainult haagise parkimine. Trahv rikkumise eest – 300 eur autojuhile, 1000 eur ettevõttele, 300 eur vastutavale isikule.

Avariirajal liiklemine, peatumine ja parkimine on keelatud, samuti avariitsoonis, välja arvatud juhul, kui on avariiolukord või esmaabi osutamiseks.

Trahv rikkumise eest – 300 eur autojuhile, 1000 eur ettevõttele, 300 eur vastutavale isikule.

Kontrollimine toimub vastavate ametivõimude poolt. Vastavad märgistused ja tähistused on teedele välja pandud.

Informatsioonileht

BAIRC

Lisainfo

Koostööpartnerid