Sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevate sätete ajutised erandid Poolas

04.03.2022

Alates 4. märtsist kuni 2. aprillini 2022 kehtivad Poolas siseriikliku ja rahvusvahelise reisijate- ja kaubaveoga tegelevate autojuhtide sõidu-, vahe- ja puhkeaegu käsitlevate sätete ajutised erandid.

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 6 lõikeid 1–3, artiklit 7 ja artikli 8 lõiget 8 kohaldatakse ajutiselt järgmiselt:

1) ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada 11 tundi;

2) nädalane sõiduaeg ei tohi ületada 60 tundi;

3) kahe järjestikuse nädala kogusõiduaeg ei tohi ületada 96 tundi;

4) pärast viie ja poole tunnist sõiduaega on juhil õigus vähemalt 45-minutilisele katkematule vaheajale;

5) juht võib soovi korral teha sõidukis ka iganädalast regulaarset puhkeaega, kui sõidukis on iga juhi jaoks sobivad magamiskohad ja sõiduk seisab.

Juhid, kes kasutavad neid erandeid, peavad sisestama käsitsi kirjutatud juhtumid analoogsõidumeeriku salvestuslehe või digitaalse sõidumeeriku väljatrüki tagaküljele.

Ajutiste erandite kohaldamine ei tohi halvendada juhtide töötingimusi ega liiklusohutuse taset.

Allikas: ZMPD

 

Koostööpartnerid