Suurbritannia - õigesti vormistatud dokumendid kaubaveoks üle piiri (täiendatud)

24.01.2022

ELi ja Suurbritannia tollinõuded – täiendavad ajakohastatud juhised kaubaveokite liikumise teenuse (GVMS) kasutamise kohta

HMRC koostas kaks täiendavat teatist (vaata siit ja siit ) ning andis täiendavaid ajakohastatud juhiseid kaubaveokite liikumise teenuse (GVMS) kasutamise kohta:

- Lühendatud 5-päevane tähtaeg. HMRC on teadlik, et see lühendatud 5-päevane periood põhjustab mõnele kliendile probleeme kui „saabunud” deklaratsioon on koostatud rohkem kui 5 päeva enne piiriületust. Oleme muutnud selle tagasi 15 päevaks.

- Tühisõidud GMR-des. Meeldetuletuseks, et kõik liikumised vajavad GMR-i, sealhulgas tühjad sõidukid ja konteinerid.

Allikas: UK Customs (HMRC)

 

Alates 1. jaanuarist 2022 peavad kõik ettevõtted, kes tegelevad kaubavahetusega Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahelise kaubavahetusega kasutades GVMS (Goods Vehicle Movement Service) süsteemi olema sellesse süsteemi registreeritud. IRU on saanud informatsiooni, et 30 % sõidukeid, mis saabuvad Prantsusmaa Kanali piiripunktidesse (sadamad ja Eurotunnel) esitavad kehtetu GMR (Goods Vehicle Reference). See põhjustab lisa ooteaega ja võib kaasa tuua sõiduki tagasi pööramise või isegi sisenemise keelu pardalamineku alale.

Ühendkuningriigi toll (HMRC) on tuvastanud esitatud GMR-ides mitmeid korduvaid vigu ja andnud välja põhjalikumad juhised, mis täiendavad Ühendkuningriigi valitsuse veebisaidil saadaolevaid juhiseid.

 

Kui saadate kaupu läbi piiriäärsete asukohtade, mis kasutavad GVMS-i, siis:

1. Vormistage GMR kõikide sõitude jaoks, sealhulgas ka tühisõitude jaoks.

2. Kui sisestate oma sõiduki registreerimisnumbri (VRN – vehicle registration number) GMR-i, siis ärge kasutage haagise andmeid, kuna see tähendab, et vedaja ei saa teie GMR-i kinnitada. VRN peab ühtima GMR-is esitatava sõidukiga.

3. Ärge lisage GMR-i Euroopa Liidu ekspordi viitenumbreid (MRN – Movement Reference Number).

4. Veenduge, et sisestate andmed õiget tüüpi deklaratsiooni kohta, mis vastab teie poolt teostatavale kaubaveole. CHIEF-i või CDS-i kaudu eksportimisel on see DUCR, CDS-i kaudu impordi puhul MRN-i ja CHIEF-i kaudu impordi puhul ERN-i number. Täpsemat teavet selle kohta, millist deklaratsioonitüüpi GMR-i sisestada, vaadake GOV.UK kodulehelt Get a goods movement reference - GOV.UK (www.gov.uk).

5. Deklarandid – kaupade liikumisel Suurbritanniast EL-i Doveri ja Eurotunneli piiripunktide kaudu kasutage kõikide ekspordideklaratsioonide jaoks kahe asukoha koodi.

6. Deklarandid – veenduge, et teie impordi- või ekspordideklaratsioonil oleks RRS01, kui teie kaupu deklareeritakse GVMS-i piiripunktide kaudu, vastasel juhul on GMR kehtetu ja teie kaup hilineb.

Kui te seda ei tee, ei lasta sõidukit (kaupa) laeva pardale.

HMRC jätkab mitmesuguste sidusrühmadega seotud tegevusi, et tagada neile uute kohustuste ja protsesside mõistmine.

Registreeruge GVMS-i Register for the goods vehicle movement service - GOV.UK (www.gov.uk)

ja uurige, kuidas liigutada kaupu seda teenust kasutavate sadamate kaudu Check how to move goods through ports that use the goods vehicle movement service - GOV.UK (www.gov.uk)

 

Täiendavat kasulikku teavet leiate ka lisatud HMRC juhistest siit.

 

IRU

Koostööpartnerid