Suurbritannia - oluline teave kaupade liikumise kohta ATA-märkmiku, TIR-märkmiku ja paberi-SAD-iga

27.02.2023

Alates 28. märtsist 2023 jõustuvaid muudatused kaupade veol ATA-märkmiku, TIR-märkmiku või paberkandjal SAD-iga kui vormistamine toimub GVMS-i kaudu. SAD https://taxation-customs.ec.europa.eu/single-administrative-document-sad_en

Alates 28. märtsist suunab GVMS kõik ATA/TIR ja paber-SAD-i liikumised kinnitamiseks sadamasse või siseriiklikesse piiripunktidesse IBF https://inlandborderfacilities.uk/

See tähendab, et kui veate kaupu ATA/TIR-märkmiku või paberkandjal SAD-deklaratsioonide alusel GVMS-i asukohtades, peate enne sadamasse/IBF-i dokumentide kinnitamiseks minekut tagama, et teie ATA/TIR/SAD-viited sisalduvad kauba liikumise viites (GMR) ja, et kõik GMR-iga seotud kinnipidamised vabastatakse.

Kui te ei lisa GMR-i oma ATA/TIR/SAD viiteid, võib teil tekkida viivitusi.

 

Allikas HMRC

Koostööpartnerid