Suurbritannia – uuendused tollivormistuse protseduurides

04.07.2023

Transiidi ja ekspordi muudatused volitatud kaubasaatjatele alates 1. augustist 2023.

(Volitatud kaubasaatja on isik, kes on volitatud läbi viima transiiditoiminguid ilma kaupa lähtetolliasutusele esitamata).

1. augustil 2023 muutuvad nõuded teabe esitamiseks GVMS-i (kaubaveokite liikumisteenuse - Goods Vehicle Movement Service) kohta seoses transiidi saatedokumendi viitenumbriga (TAD MRN) esitamisega.

Kõik DUCR-i (saadetise kordumatu viitenumber deklaratsioonil - declaration unique consignment reference) numbrid, mis võivad olla hõlmatud TAD MRN-iga, tuleb lisada GMR-i (kaupade liikumise süsteemi viitenumber).

Kui toimub kauba saatmine ja kaubasaadetise tollideklaratsiooni numbrit ei ole esitatud, ei ole võimalik saadetisi tolli vormistamiseks korrektselt esitata. Iga volitatud kaubasaatja, kes loob vedajale GMR-i numbri kauba transportimiseks, peab olema nendest muudatustest teadlik.

Kui vajate täiendavaid juhiseid, võtke ühendust aadressil transitpolicymailbox@hmrc.gov.uk , lisades teemareale „GVMS-i sisestusnõuded”.

Kui olete volitatud kaubasaatja, kellel on üks järgmistest lubadest ja te korraldate kaubavedu vastavalt saadud lubadele, saate siiski kasutada TAD MRN-i. Seda seetõttu, et lisaprotsessid kinnitavad, et kogu kaup on korrektselt tollivormistuseks esitatud.

• Tolli järelevalve all olev eksport (Customs Supervised Export - CSE)

• Määratud ekspordikohad (Designated Export Places DEP)

• Ajutised sisemised hoiuruumid (Internal Temporary Storage facilities ITSF)

• Ekspordi vastastikuse mõistmise memorandum (Export Memorandum of Understanding MoU)

 

Nõuded tõendite saamiseks:

HMRC on algatanud deklaratsioonide ja muude tolliprotsesside hõlbustamiseks üleskutse tõendite saamiseks tollideklaratsioonide võimaliku lihtsustamise ja tehnoloogia kasutamise kohta ning selle kohta, kuidas saaks Suurbritannias parandada ajutise impordi protseduuri, lihtsustades protsesse kauplejate ja üksikisikute jaoks.

Üksikasjad leiate saidilt GOV.UK:

• Tollideklaratsioonide tulevik https://www.gov.uk/government/consultations/the-future-of-customs-declarations

• Kauba ajutine toomine Suurbritanniasse https://www.gov.uk/government/consultations/bringing-goods-into-the-uk-temporarily

 

Allikas HMRC

Koostööpartnerid