Taanis rakendatakse liikuvuspaketile järgnevaid uusi eeskirju (lähetus, kabotaaž, palgad)

11.02.2022

2. veebruaril 2022 jõustusid uued autojuhtide lähetamise eeskirjad. Eeskirjad on üle võetud Taani siseriiklikesse õigusaktidesse ja kehtivad ELi liikmesriigis asutatud ettevõtetele, kes lähetavad oma autojuhid kaupade või reisijatega teostama kabotaaži, kombineeritud vedu või mittekahepoolsete rahvusvaheliste veooperatsioonide viimast või esimest veootsa Taanis.

Reeglid on üle võetud parlamendi eelnõuga (L62) ja 2022. aasta 2. veebruaril jõustus rakendusmäärus.

Kaubaveo ja busside kabotaažvedude, kombineeritud veo alg- või lõppotsa ning mittekahepoolsete rahvusvaheliste vedude teostamisel tuleb registreeruda siseturu infosüsteemiga (IMI) ühendatud avaliku liidese kaudu. Registreerimine peab toimuma hiljemalt lähetuse alguses.

Töötasu autojuhtidele:

Autojuhtidele peab lähetamisel olema Taanis tagatud minimaalne tunnitasu. Reeglite kohaselt peab välismaa autojuhtidele Taanis sõites tagama miinimumpalga, mis vastab miinimumpalgale, mida Taani tööandjad peavad maksma „samaväärse töö eest".

Miinimumpalk kehtib ainult kabotaažile ja kombineeritud veo esimesele või viimasele veootsale, seega mitte kahepoolsetele vedudele, kuid Taanis sõites tuleb mittekahepoolsed veod registreerida IMI-süsteemis.

Palgatase:

Kabotaažvedu, kui veoauto lubatud täismass ületab 3500 kg, on hetkel 168,56 Taani krooni (umbes 22,60 eurot).

Kombineeritud veo esimene või viimane veoots, kus sõiduki lubatud täismass ületab 3500 kg, on samuti 168,56 Taani krooni.

Bussiveo kabotaaži eest on summa 173,51 Taani krooni (23,26 eurot).

Maksumäärad kehtestatakse 2022. aasta märtsist.

Taani Maanteeliiklusamet ei ole veel ingliskeelset veebilehte uuendanud, kuid täpsem taanikeelne info on siin.

Meeldetuletus:

Taani Maanteeliikusamet teatas, et uute lähetamise eeskirjade jõustamiseks rakendatakse „juhendamisperioodi" kuni 30. aprillini 2022. Sel perioodil ei karista Maanteeliiklusamet ettevõtteid

 IMI-s ebaõige registreerimise või vale tasu eest, vaid annab juhiseid, et  uued reeglid oleksid arusaadavad. (ametlik kiri taani keeles).

Allikas: DI Transport

 

Koostööpartnerid