Tähelepanu autovedajad, kes on taotlenud või taotlevad Usbekistani veolubasid!

16.11.2023

Usbekistani veolubade kasutamisel võivad tekkida takistused Usbekistani sisenemisel ning soovitame Usbekistani autokaubavedu mitte teostada niikaua, kui oleme saanud Usbekistani Transpordiministeeriumi kinnituse, et Usbekistani veoload kehtivad ja Eesti vedajatel on võimalik neid Usbekistani vedude teostamisel probleemideta kasutada.   

Käesoleva aasta juunis saatis Usbekistani Transpordiministeerium Eestile 200 veoluba kahepoolseteks ja transiitkaubavedudeks ning 50 veoluba (nn universaalveoluba), mis lisaks kahepoolsetele ja transiitvedudele peaksid võimaldama autokaubavedu ka muudest riikidest Usbekistani või Usbekistanist muudesse riikidesse. Kahjuks on praeguseks selgunud, et eelpool nimetatud 50 universaalveoluba Usbekistani kaubaveoks ei kehti.

Seetõttu on EV Kliimaministeerium teinud otsuse, et vastureaktsioonina peatatakse ka Eesti 50 universaalveoloa kehtivus Usbekistani veoettevõtjatele Eestisse või Eestist autokaubaveo teostamiseks. Nimetatud veolubade kehtivus peatatakse Kliimaministeeriumi (KLIM) otsuse alusel alates 18. novembrist 2023.

 

Kliimaministeerium

Koostööpartnerid